Doof voor bezwaren of blind voor realiteit?

Een bruisend stadscentrum
Breda is mijn stad, een stad met een bruisend centrum. Veel mooie evenementen zijn we rijker geworden, met vaak het Chasséveld als gastheer. Dat Chasséveld ligt bij mij direct om de hoek. Geen evenement gaat aan onze aandacht voorbij. ‘Tof dat er zo veel gebeurt!’, zeggen we dan en we zetten de tuindeuren open om van de muziek mee te genieten. Ondertussen nemen de klachten toe!

Klagende inwoners
Vorig jaar kregen we een brief van de wijkagent. Een naar mijn mening eenzijdig bericht met de vraag of we onze klachten na aanleiding van de overlast van evenementen wilden melden. Waren de afzenders van deze brief dan zo blind voor de realiteit? Geërgerd heb ik gereageerd. Of deze zogenaamde onderzoekers een objectieve houding zouden willen aannemen én of klagende inwoners van de binnenstad niet beter konden emigreren naar een afgelegen dorp? Zo, ik had mijn punt gemaakt. Nooit meer iets van gehoord natuurlijk…… Deze week viel er een vergelijkbaar bericht in de bus. Weer een oproep om klachten te melden. De afzender was dit keer echter niet de wijkagent maar de Stichting Chasséveld. Wat is hier eigenlijk aan de hand?

Burgerbeweging
Een nadere analyse leert dat het Chasséveld als evenemententerrein hard is gegroeid van kleinschalige activiteiten tot een aantal grote, jaarlijks terugkerende evenementen zoals 538 Koningsdag, Breda in Concert, Breda Live en de Dancetour. Met deze groei namen geluidsvolumes en -overlast toe en dat alles volledig over de hoofden van omwonenden.

In een tijd waarin overheden de goedkeuring van de burger sowieso dreigen te verliezen en burgerparticipatie groeit, lijken hier de signalen vanuit omwonenden richting de gemeente nauwelijks gehoord te worden

Wie is hier nu eigenlijk blind voor de realiteit? Geen wonder dat een burgerbeweging op gang komt.

breda

Urbanisatie-effecten
Wereldwijd is sprake van een toenemende druk op groeiende steden.

Zelfs Breda met slechts zo’n 160.000 inwoners heeft last van ‘urbanisatie-effecten’

De groeiende evenementen zijn slechts één van de voorbeelden waardoor de kwaliteit van leven van bewoners onder druk staat. Wanneer mensen dicht op elkaar zitten, wordt geluid al snel als overlast ervaren. Het is aan de overheid, in dit geval de gemeente Breda, om in goede samenwerking met de bewoners de balans in de stad te bewaken. Burgerparticipatie bij de ontwikkeling van beleid is in dergelijke situaties niet alleen een trend maar ronduit een noodzaak. Er samen voor zorgen dat tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de één en het voorkomen van teveel overlast voor de ander. Bij nader inzien zijn de omwonenden dus niet zozeer blind voor de realiteit. En via de Stichting Chasséveld geven de omwonenden die realiteit een stem. Gewoon een vorm van burgerparticipatie dus. Omarmen zou ik zeggen!

NoNo

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Close
Go top