De koets uit de kast?

Zou de gouden koets op op de derde dinsdag in september 2022 uit de kast komen met haar afbeeldingen van half naakte slaven die onderdanig knielen voor de maagd? Of komt de geplande restauratie van 5 jaar goed uit en is het dan wel over gewaaid? Ik ben bang van niet.

We grijpen terug naar onze geschiedenis, of het nu is om de verschillen in karakter tussen katholiek en protestant te verklaren of om het Sinterklaas feest onder de loep te nemen. Ook de ontgroeningen in de Corpora naar aanleiding van actuele misstanden bij Vindicat worden gerelateerd aan de geschiedenis, zie de documentaire Andere Tijden van de VPRO.

We worden ons bewust van ingesleten rituelen die ontstaan zijn in een andere tijd en DIE in deze tijd misschien niet meer passen

Wie zou er nu een gouden koets ontwerpen met dit soort afbeeldingen? Te gek voor woorden! Soms moeten ogen geopend worden voor deze details omdat de gemiddelde Nederlander zich niet bewust is van die afbeelding en alleen oog heeft voor het ritueel en het belang van eenheid. Maar waarom nu?  De koningin toont zich aan het volk zwaaiend vanuit haar koets, tastbaar tussen de mensen.

Toch iets van verhevenheid, een auto zou te gewoon zijn. De aangehaalde rituelen  hebben met onderdrukking te maken en de vrijheid van meningsuiting die nu onder druk ligt. De ontgroening, waar je niet tegen in gaat. De elite die ver af staat van de praktijk, iets wat ook zichtbaar is in de politiek.

Tegelijkertijd is men gefocust op het ritueel en bang dat de rituelen overboord moeten worden gegooid. “Kom niet aan ons Sinterklaasfeest”. Bang omdat we juist nu in onze digitale wereld meer belang gaan hechten aan rituelen die ons in de werkelijke  wereld binden en samen brengen.

 

koets 2

Door onze multiculturele samenleving worden we ons bewuster van de impact op iedereen. Maar ook juist op het belang van rituelen.

Rituelen en tradities maken waarden zichtbaar

De behoefte aan verbinding, zoeken naar vastigheid in een samenleving die snel veranderd. Misschien een gezonde ontwikkeling om onze rituelen te bekijken vanuit geschiedenis en wat we er wel en niet van willen meenemen in deze tijd. Onze rituelen te herijken in een nieuwe toekomstige context.

Misschien is het beter de hang naar het ritueel te erkennen en een nieuwe koets te bouwen en deze oude in het museum te plaatsen. Dat kost wellicht ook heel wat minder geld aan restauratie kosten.

 

Margreet Beets

Between – the – difference

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Close
Go top