Op 1 oktober organiseert de ROZENBROOD Trendacademy voor de tweede keer in Pakhuis De Zwijger Picturing the Future: Class 2015. De trendwatchers die op het podium staan, zijn opgeleid aan de Trendacademy en presenteren hun actuele trendlezingen nu tijdens een openbaar evenement. Voor wie denkt dat trendwatchen vooral over mode gaat, is Picturing the Future een eyeopener.Verenigingen ontstaan omdat een groep mensen een gezamenlijk belang deelt en dit op een efficiënte manier nastreeft. Op elk denkbaar terrein zijn er verenigingen in onze samenleving: politiek, geloof, sport, muziek, toneel, milieu, beroepen en branches. Echter in een samenleving die steeds individueler en flexibeler wordt, zien we dat traditionele ledenorganisaties het zwaar hebben om nieuwe, jonge leden te werven en bestaande leden aan zich te blijven binden.


We hebben altijd al dingen geleend, gedeeld en geruild. Vooral met familie, vrienden en directe buren. Technologie heeft het mogelijk gemaakt dat we bezit nu ook via (online) platformen met volstrekt vreemden kunnen delen. Op steeds meer vlakken zie je dan ook deelinitiatieven ontstaan.
 


Mensen communiceren al door de eeuwen heen met hun lichaam. Kleding, lichaamsversiering en -houding spelen hierbij een grote rol en zijn altijd een bron van mooie beelden geweest. De presentatie ‘Bodywatching’ geeft een indruk van manieren waarop we in de 21e eeuw met ons lichaam omgaan.
 


De waarden van de huidige musea dateren uit de 19e eeuw. Het gaat om het verzamelen en tonen van objecten. Maar zijn deze waarden nog wel houdbaar in de 21e eeuw? Is verzamelen nog een noodzakelijk en realiseerbaar doen? Biedt het tonen van objecten de prikkelbeluste consument wel voldoende beleving?


In ons land woont in 2050 70% van de mensen in de stad. De stad is aantrekkelijk vanwege zijn voorzieningen en het veelzijdige aanbod. De grond is schaars en kostbaar, dus we wonen compacter.
De roep om duurzaamheid en leefbaarheid vormt samen met de toenemende verstedelijking belangrijke drivers achter het opnieuw nadenken over de leefbare stad.
 


De besturing van organisaties gebeurt al decennia lang op dezelfde manier. Het management denken leek weinig innovatief te zijn. De laatste jaren komt hierin verandering en krijgen andersdenkenden over de inrichting van organisaties en de aansturing van mensen meer voet aan de grond.

Close
Go top