PRAKTISCHE INFORMATIE

Om de kwaliteit te waarborgen is de groepsgrootte beperkt tot 10 deelnemers.


INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Facturatie en betaling
ROZENBROOD Trendacademy stuurt op basis van uw inschrijving een factuur. Uw inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de factuur binnen de gestelde betalingstermijn. Na betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving via email.
 
Annulering
Voor annuleringen is de datum van bevestiging van inschrijving bindend. Voor annuleren tot 30 dagen voor de start van de module wordt € 100,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de startdatum van de module betaalt u 100% van het cursusgeld van de module waarvoor u zich heeft ingeschreven, of van de eerste module indien u zich voor meerdere modules heeft ingeschreven. In overleg en indien er plaats beschikbaar is, kunt u de betreffende module op een later moment volgen. Annulering dient te gebeuren door middel van een telefoongesprek met een van de partners van ROZENBROOD.
 
Deelnamecertificaten
Elke module van de ROZENBROOD Trendacademy wordt afgesloten met een presentatie van de deelnemers en een certificaat per gevolgde module. Het deelnamecertificaat is op naam van de deelnemer zoals vermeld bij inschrijving.
 
Overmacht
Rozenbrood behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling (minder dan 7 cursisten), door ziekte van de docent of door calamiteiten. Rozenbrood zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden. Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus wordt geannuleerd door Rozenbrood, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende cursus weer terug. De deelnemers zullen van annuleringen of andere te voorziene wijzigingen ten laatste 14 dagen voor aanvang van de betreffende module op de hoogte gebracht te worden.
 
Intakegesprek
Belangstelling om de Trendacademy te volgen maar u hebt nog vragen?
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. In dit gesprek lichten we toe wat de Trendacademy inhoudt. Ook inventariseren we persoonlijke doelstellingen en eventuele obstakels van de individuele kandidaten. Dit gesprek kan naar keuze telefonisch of op onze locatie gevoerd worden.
Kijk hier voor onze contactgegevens.
 

Ik schrijf me in voor de volgende module(s) (selecteer jouw keuzes):

Module 1:
Module 2:
Module 3:
Module 1-3:
Module 4:
ONE DAY COURSE Pressure-cooker training:
ONE DAY COURSE What’s hot & what’s not in 2018:

Vul hieronder je persoonsgegevens in:

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht M/V

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Plaats

E-mail adres

Telefoonnummer

Aan wie moet de factuur worden gericht?

(Bedrijfs-)naam

Afdeling

Adres

Postcode

Plaats

Moet er een kostenplaatsnummer op de factuur worden vermeld?

Kostenplaats

Wij versturen onze facturen digitaal. Aan welk e-mailadres kunnen wij deze richten?

E-mail adres

De inzender (van dit formulier) verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de inschrijvingsvoorwaarden, zoals vermeld bij dit inschrijfformulier.

Naam ondertekenaar

Plaats ondertekening

Datum ondertekening

Ruimte voor opmerkingen/vragen

Close
Go top